Update Vliegbasis de Peel.

 

In Bles van 12 januari j.l. hebt u kunnen lezen dat men voornemens is om vliegbasis de Peel weer actief te maken voor o.a. de F 35

Werkgroep de Peel Zuidelijk land van Cuijk maakt zich sterk om dit te voorkomen.

 

Een sterke defensie is noodzakelijk en dat men kan oefenen ook maar om dit in een dicht bevolkt gebied te doen waar, in Volkel, al een luchtmachtbasis met de nodige overlast ligt, daar zijn de meningen over verdeeld.

 

Iedereen kan tot en met 12 februari 2024 zijn /haar mening kwijt op de website van Defensie: www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze.

 

Werkgroep de Peel Zuidelijk land van Cuijk heeft een voorbeeldbrief van een zienswijze opgesteld deze kunt u vinden door HIER te klikken, U kunt deze dan uitprinten en opsturen.

Hier vindt u ook alle verdere informatie met betrekking tot vliegbasis de Peel.

 

Het is ook mogelijk de zienswijze die Werkgroep de Peel Zuidelijk land van Cuijk voorbereidt  op te vragen en ondertekenen.

Vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar: WerkgroepDePeelZLVC@gmail.com

 

 

De Dorpsraad.

VLIEGBASIS DE PEEL

 

Beste dorpsgenoten,

Via de media hebben jullie vast al vernomen dat het Ministerie van Defensie plannen heeft om Vliegbasis De Peel te Vredepeel vanaf 2024 weer meer intensief in gebruik te gaan nemen. 12 zog. JSF-toestellen zullen vanaf deze vliegbasis gedurende een groot aantal weken per jaar (oefen)vluchten gaan uitvoeren. Als we hetgeen daarover gezegd wordt serieus moeten nemen, zal dat met het nodige lawaai gepaard gaan, ook voor ons dorp.

 

Vanuit verschillende kanten worden wij als DorpsRaad benaderd in verband met dit onderwerp. Enerzijds om ons te informeren, maar anderzijds ook om te horen wat wij hiervan vinden. Op basis van datgene wat wij tot nog toe weten, zijn wij zeker niet enthousiast over de Defensie-plannen en dat laten wij ook weten.

 

Wij vinden het ook belangrijk dat jullie in dit verband toegang hebben tot de informatie, die wij hebben gekregen. Daarom hebben wij die informatie – ongewijzigd, zoals wij die ontvangen hebben – op onze website geplaatst: www.verenigingstevensbeek.nl/VliegbasisDePeel

 

Inmiddels zijn er ook enkele initiatiefnemers uit omringende dorpen, die een petitie tegen de voornoemde plannen hebben opgezet. Indien er dorpsgenoten zijn die deze actie willen ondersteunen en voornoemde petitie willen ondertekenen, dan verwijzen wij hen naar de volgende link/website: https://www.petities.com/stop_uitbreiding_vliegbasis_de_peel

 

Wij weten dat dit onderwerp ook bij de gemeente Land van Cuijk en de politiek de volle aandacht heeft en dat ook daar de tendens is dat men tegen de Defensie-plannen is. Wij zullen een en ander in de gaten houden en, waar mogelijk, aandacht vragen voor de belangen van ons dorp en u als bewoners ervan.

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.

 

De DorpsRaad

Download
Artikel vliegveld de Peel
Artikel vliegveld de peel dorpsraad stev
Microsoft Word document 133.7 KB
Download
Brief vliegbasis de Peel 01-01-2024
Begeleidende brief Vliegbasis de Peel do
Microsoft Word document 26.8 KB
Download
Vliegbasis de peel 5-1-2022.docx
Microsoft Word document 59.0 KB
Download
Vliegbasis de Peel Bert Bardoel OEE 12-
Adobe Acrobat document 3.7 MB
Download
Reactienota De Peel met bijlagen.pdf
Adobe Acrobat document 8.5 MB
Download
Defensie Vliegbasi cNRD+LGenMLDePeel_25j
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
2019-M-558 Memo 270819 Voornemen Ministe
Adobe Acrobat document 58.7 KB