De leefbaarheidsagenda van Stevensbeek

 

 

 

 ENQUETE DORPSVISIE

 

Beste inwoner van Stevensbeek. Door op onderstaande link te klikken opent u de enquête zodat u uw mening kunt geven over welke richting Stevensbeek de komende jaren volgens u moet aanhouden. Indien en voor zover u technische hulp nodig heeft bij de enquête vragen we u dit eerst met familie, buren, vrienden en/of kennissen op te nemen. Midden januari 2024 komt er hiervoor nog inloopmoment in 't Stekske waar u ook met uw vragen terecht kunt.

Onderstaande QR-code kunt u ook gebruiken om meteen de enquête te openen. De enquête kunt u dan via uw telefoon of tablet invullen.

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Stevensbeek

 

Link naar de website; klik hierop en u wordt automatisch doorgestuurd naar de website. 

www.mpt.link/stevensbeek

 

 

Stevensbeek is een actieve leefgemeenschap waar veel inzet wordt geleverd voor de leefbaarheid van het dorp. Met ongeveer 20 werkgroepen, 10 verenigingen en een aantal stichtingen is het dorp goed georganiseerd. 

 

Stevensbeek is een innovatieve en initiatiefrijke gemeenschap. Het dorp beschikt over een brede scoop van plannen, kaders en richtlijnen die bijdragen aan de leefbaarheidsagenda. Zo heeft het dorp een vastgesteld Koersplan (2010) en een vastgestelde Dorpsvisie (2013). Maar ook de werkgroepen, verenigingen en stichtingen beschikken over meerjarenplannen, doelstellingen en uitvoeringsprogramma's. 

 

Ambitie

Stevensbeek wil niet verder krimpen, maar groeien. Een dorp waar mensen prettig wonen en waarin de sociale cohesie groot is.

 

De inwoners hebben een groot lokaal bewustzijn en worden door de aantrekkelijkheid van het samenleven geprikkeld deel te nemen aan activiteiten en ieder op hun eigen wijze, een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

 

Het dorp kent voldoende maatschappelijke voorzieningen van goede kwaliteit waarbij het dorpshuis, de sportvoorzieningen en de basisschool het hart vormen.

 

Het dorp biedt voor allerlei mensen, van verschillende leeftijden, achtergronden en sociale klassen, woningen die passen bij de vraag.

 

Het dorp stimuleert economische activiteiten voor het bieden van werkgelegenheid en het voorzien van inkomen.

 

Stevensbeek richt zich op een duurzame toekomst met een samenleving die eerlijk en in evenwicht met elkaar samenleeft en werkt.

Doelen

 • We willen het aantal inwoners tenminste stabiliseren en het liefst doorgroeien. 
 • We stimuleren, helpen en begeleiden mensen en groepen bij hun activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van Stevensbeek.
 • We nemen zelf initiatief om de leefbaarheid en levensloopbestendigheid van het dorp te bevorderen.
 • We bevorderen de duurzaamheid.
 • We betrekken inwoners bij plannen, initiatieven en activiteiten.
 • We werken samen met 'derden' zoals scholen, gemeente, buurdorpen en andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp.
 • We vergroten de attractiviteit en de identiteit van het dorp door Stevensbeek zichtbaar te maken om (nieuwe) mensen te verbinden aan het dorp in wonen, werk en de activiteiten.
 • We versterken het lokaal bewustzijn van de inwoners en de trots met een rijk gemeenschapsgevoel waarin ieder tot zijn recht komt.

 

Hoe doen we dat

We verdelen het werk.

Toerusten in geld, tijd en middelen

Prioriteiten stellen

Verdelen

 • Bewoners
 • Werkgroepen
 • Projectgroepen
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Dorpsraad

Toerusten

 • geld
 • tijd
 • middelen
 • regelgeving
 • adviezen
 • samenwerken

Prioriteiten

 1. wonen, werk, scholen, dorpshuis
 2. zorg, voorzieningen, verenigingen, jeugd en ouderen
 3. kleine activiteiten en voorzieningen

Rollen, taken en verantwoordelijkheden

Leden van de Vereniging Stevensbeek zijn:

 • Bepalend
 • Proactief
 • Reactief
 • Ze ondersteunen
 • Ze faciliteren
 • Ze helpen
 • Ze stemmen af met anderen

Stevensbeek is georganiseerd met werkgroepen, projectgroepen, verenigingen, stichtingen en in de Vereniging Stevensbeek.

 

Iedere werkgroep en vereniging van Stevensbeek is verantwoordelijk voor eigen handelen. Zij bepalen zelf de doelen en uitvoeringsprogramma's.  

 

Alle inwoners van Stevensbeek zijn (in principe) ambassadeurs van het dorp.

 

 

DorpsRAAD

 

De DorpsRAAD vertegenwoordigt het dorp, de werkgroepen en projectgroepen indien daartoe gevraagd wordt of indien dat in de externe betrekkingen van belang is.

 

De DorpsRAAD bereidt plannen voor en legt deze ter goedkeuring en vaststelling aan de ALV.

 

De DorpsRAAD is reactief en helpend voor werkgroepen, projectgroepen en verenigingen.  Daarnaast is de DorpsRAAD proactief en onderneemt initiatieven die passen bij de leefbaarheidsagenda van Stevensbeek.

 

De DorpsRAAD zoekt samenwerking met Stevensbeekse Stichtingen en stem af in de gemeenschappelijke agenda en/of doelen.

 

De DorpsRAAd zoekt reactief en proactief samenwerkingen met andere organisaties en partijen, zoals andere dorpsraden en scholen, waardoor de leefbaarheid van het dorp versterkt kan worden.

 

 


Download
Leefbaarheidsagenda Vereniging Stevensbeek 2017-2022 vastgestelde versie
Ambities van Stevensbeek vastgesteld.pdf
Adobe Acrobat document 672.1 KB