Ons dorp, ons leven.

Welkom

Beste lezer,

welkom op de website van Vereniging Stevensbeek. Wij hopen dat deze website jou de door jou gezochte of benodigde informatie biedt. Mocht dat niet het geval zijn, laat het ons aub weten. Ook als u meent dat de website onjuist of onvolledig is, horen wij dat graag. 

 

Mailadres:

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

 

 
LATEN WE PROBEREN OP ELKAAR TE LETTEN EN ER VOOR ELKAAR TE ZIJN!

 

Hallo lieve dorpsgenoten,

 

Sinds kort is het leven in de wereld niet meer zoals het was. Oorzaak: het coronavirus.

Ook voor iedereen in ons dorp heeft dit virus op een of andere manier gevolgen. 

Wij hopen in de eerste plaats oprecht dat iedereen in ons dorp besmetting met

het virus bespaard zal blijven en dat diegenen die onverhoopt toch besmet mochten raken

er weer goed en snel bovenop zullen komen.

 

Door de van overheidswege in verband met het virus geadviseerde maatregelen verandert ook

ons sociale leven enorm. Kort gezegd worden we geacht geen of zo min mogelijk contact met

anderen te hebben. Voor met name de (alleenstaande) ouderen in ons dorp is dit ingrijpend.

We moeten er met elkaar voor zorgen dat niemand in ons dorp als het ware in isolement geraakt.

 

Voor sommigen betekent een en ander ook dat het kunnen voorzien in eerste levensbehoeften er

niet eenvoudiger op wordt. Boodschappen doen bij een van de supermarkten in de buurt is niet

meer vanzelfsprekend, omdat er dan noodgedwongen contacten met anderen zullen zijn.

Ook hier roepen wij de andere dorpsgenoten op, waar mogelijk, voor elkaar te zorgen op

het moment dat bewoners van ons dorp bijvoorbeeld geen boodschappen meer kunnen doen.

Het is bijzonder fijn en prijzenswaardig te zien dat er vanuit het dorp al initiatieven via Facebook

bekend gemaakt zijn, welke er op gericht zijn mensen op dit praktische vlak te helpen. Top!

 

Aan diegenen die op een of andere manier getroffen zijn of hulp nodig hebben doen wij ook

de uitdrukkelijk oproep: durf een mede-dorpsgenoot te vragen! Of vraag het één van onze

Dorpsraadsleden. Er is altijd wel iemand in staat om met praktische zaken behulpzaam te zijn,

hoe klein of groot ook.

 

Het is hoogst onzeker hoe lang de huidige situatie voortduurt.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende dagen, weken en wellicht zelfs maanden

met al datgene wat komen gaat. Laten we proberen hierbij op elkaar te letten. En er, waar mogelijk, voor elkaar te zijn.

 

 

De DorpsRaad 


Nog geen lid van de vereniging?

U kunt zich nog aanmelden voor de Vereniging Stevensbeek!

Velen hebben zich inmiddels aangemeld als lid van de Vereniging Stevensbeek. Wellicht heeft u nog geen kans gezien om u aan te melden. Vul het formulier in en geef af bij een van de inlever adressen.

 

Op deze website kunt u het formulier downloaden (kijk onder het tabblad VERENIGING). Ook vind u op deze websitepagina de meest relevante informatie over de nieuwe Vereniging Stevensbeek.

 

Bent u het formulier kwijt en lukt het u niet om via de website het formulier uit te printen? Geen probleem. Bel een van ons , dan zorgen wij ervoor dat u alsnog een formulier ontvangt.

 

Juan Jakobs, Lactariaweg 36 (06 1204 7540)

Theo van Oorschot, Stevensbeekseweg 45 (06 5206 4333)

Matt van den Oever, Lactariaweg 20 (06 2901 3905)

Henk Pouwels, Mullemsedijk 17 (06 3330 8940)

Jos Pluk, Bethaniëstraat 1 (06 2143 7139)

  Jos van den Berg, Radioweg 16 (06 2316 6036)

  Chantal Gommans, Cerespark 7 (06 5088 1633)


Melding openbare ruimte met Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online systeem waarmee burgers zelf de meldingen kunnen invoeren. Door een punaise op betreffende locatie te prikken en enkele basisgegevens in te voeren op de website is de melding voor iedereen zichtbaar. De melding komt binnen bij de gemeente als een e-mail en wordt daar op de gebruikelijke wijze afgehandeld.

Let op! Een klacht of melding zal in Verbeterdebuurt als afgehandeld worden beschouwd wanneer het probleem is verholpen of wanneer de gemeente heeft besloten wat er conform het gemeentebeleid mee gedaan moet worden. Dat kan betekenen dat uw melding niet het resultaat heeft waarop u gerekend had. U kunt dan het beste telefonisch om uitleg vragen. U belt dan 0485 388888.

Er is ook een verbeterdebuurt-app beschikbaar. U kunt dus ook meldingen doen met uw smartphone. Natuurlijk mag u ook nog steeds bellen met de gemeente. De telefoniste zal dan de melding direct in verbeterdebuurt invoeren, zodat deze ook op de website te zien is. U kunt dus met de pc en met de smartphone of tablet meldingen doen, maar ook aan de balie en telefonisch.

Alle meldingen komen op de website van verbeterdebuurt.nl te staan. U ziet rode punaises waar meldingen nog open staan en groene vlaggen daar waar de melding is afgehandeld. De meldingen dienen te vallen in de volgende categorieën:

• Afval
• Water en riolering
• Verkeer en bestrating
• Groen- en spelvoorzieningen
• Straatmeubilair en verlichting
• Overlast
• Bouwoverlast

Meldingen over andere zaken kunt u het beste telefonisch of met een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl afdoen. Is er sprake van een gevaarlijke situatie dan belt u met 388888 of buiten kantooruren met 06 10 94 76 55.
Op verbeterdebuurt.nl kunt u uzelf ook registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U kunt dan de door u gedane meldingen makkelijk beheren.

Oproep

Er worden veel activiteiten in Stevensbeek georganiseerd. Onze verenigingen, stichtingen en (werk)groepen zijn erg actief.

Voor een goede afstemming van de planning roepen wij iedereen op die een activiteit wil organiseren om de geplande datum door te geven aan de BLES-redactie. Dan wordt voorkomen dat de activiteiten elkaar doorkruisen en het geeft wellicht ook kansen om samenwerking te vinden.

 

Dus: meld de activiteiten aan de BLES-redactie zodat deze in onze gemeenschappelijke agenda kan worden opgenomen.

je kunt het volgende mailadres gebruiken:  bles@ruimtevoormorgen.nl 

 


Onze doelstelling.

Goed wonen door samenleven

 

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken en de levensloop-bestendigheid  en de attractiviteit te vergroten. 

 

 

Vereniging Stevensbeek

Lactariaweg 20

5844 AJ Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

KvK 67425356

 Download
Welkom in Stevensbeek
welkom in Stevensbeek.mp4
MP4 video/audio bestand 82.0 MB