Melding openbare ruimte met Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online systeem waarmee burgers zelf de meldingen kunnen invoeren. Door een punaise op betreffende locatie te prikken en enkele basisgegevens in te voeren op de website is de melding voor iedereen zichtbaar. De melding komt binnen bij de gemeente als een e-mail en wordt daar op de gebruikelijke wijze afgehandeld.

Let op! Een klacht of melding zal in Verbeterdebuurt als afgehandeld worden beschouwd wanneer het probleem is verholpen of wanneer de gemeente heeft besloten wat er conform het gemeentebeleid mee gedaan moet worden. Dat kan betekenen dat uw melding niet het resultaat heeft waarop u gerekend had. U kunt dan het beste telefonisch om uitleg vragen. U belt dan 0485 388888.

Er is ook een verbeterdebuurt-app beschikbaar. U kunt dus ook meldingen doen met uw smartphone. Natuurlijk mag u ook nog steeds bellen met de gemeente. De telefoniste zal dan de melding direct in verbeterdebuurt invoeren, zodat deze ook op de website te zien is. U kunt dus met de pc en met de smartphone of tablet meldingen doen, maar ook aan de balie en telefonisch.

Alle meldingen komen op de website van verbeterdebuurt.nl te staan. U ziet rode punaises waar meldingen nog open staan en groene vlaggen daar waar de melding is afgehandeld. De meldingen dienen te vallen in de volgende categorieën:

• Afval
• Water en riolering
• Verkeer en bestrating
• Groen- en spelvoorzieningen
• Straatmeubilair en verlichting
• Overlast
• Bouwoverlast

Meldingen over andere zaken kunt u het beste telefonisch of met een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl afdoen. Is er sprake van een gevaarlijke situatie dan belt u met 388888 of buiten kantooruren met 06 10 94 76 55.
Op verbeterdebuurt.nl kunt u uzelf ook registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U kunt dan de door u gedane meldingen makkelijk beheren.

 

 

 

 

Diverse Links:

https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/

Gemeente Sint Anthonis

 

Verenigingen Stevensbeek

 

Stichtingen Stevensbeek

 

Sociom, Vrijwilligerspunt

 

Sociom, Dorpsteam