Bles


De BLES is het dorpsblaadje van Stevensbeek dat iedere week uitkomt. BLES staat voor Berichten voor de LEefgemeenschap Stevensbeek en bestaat al 50 jaar.

 

De BLES is een uitgave van de Vereniging Stevensbeek.

 

Verzorging abonnementen of adreswijzigingen: A. Jacobs via bles.stevensbeek@gmail.com  

Download hier het automatisch incasso formulier, vul het in en mail het naar Anja of stop het in de brievenbus. Het adres staat op het formulier. 

 

 

Kopij inleveren voor woensdag 24.00 uur bij F. Arts St. Josephstraat 18.

Agendaberichten en betaalde advertenties via bles.stevensbeek@gmail.com vóór dinsdagavond.

 

Wij hanteren een format op A5 formaat. Deze templates zijn te downloaden onder aan deze pagina. (scroll naar beneden voor alle templates)

 


Redactie:

F Arts-Spetgens (382244)

A. Jacobs (06-23506133)

 

 

Werkgroep:

T. de Kleijnen (383437)

A. Raaijmakers (06-14752626)

 

Bles reglement

Abonnementskosten: 15,00 euro per jaar.

Word je abonnee tussen januari en april: 15,00 euro, tussen april en juli: 11,75 euro of na 1 juli dan kost het abonnement op de Bles 8,00 euro.

 

Het abonnement loopt van januari tot januari. Een abonnement geschiedt via automatische incasso.

Bij tussentijdse opzegging wordt geen geld teruggegeven.

 

Iedereen kan een bericht of advertentie in de Bles laten plaatsen. Zodra er sprake is van winstoogmerk (bijvoorbeeld een workshop bloemschikken geven of schaatsen te koop aanbieden) gelden onderstaande tarieven:

Hele pagina (A5) € 8,00

Halve pagina € 4,00

Kleine advertentie € 2,00

Wanneer je 3 x een A5 plaatst geldt het reductietarief van € 20,-

 

De redactie van de Bles heeft het recht een advertentie niet te plaatsen, wanneer zij deze niet gepast vindt. Voor overleg over aan te leveren artikelen kunt u contact opnemen met de redactie.   

 

Artikelen van politieke aard worden niet geplaatst in de BLES.

De Bles is een info blad voor Stevensbeek. Daarom is het niet de bedoeling dat de Bles wordt gebruikt om een bepaalde mening of opinie weer te geven. Arikelen van die strekking zullen evenals artikelen die niet zijn ondertekend worden geweigerd. Dit in overleg met het bestuur van de Vereniging Stevensbeek als verantwoordelijke.

 

Artikelen graag aanleveren geprint op A5 formaat in het lettertype Verdana tekengrootte 12. Hiervoor ga je naar de site https://www.verenigingstevensbeek.nl/bles/ , waar je de juiste lay out kunt downloaden als Templates.

 

De BLES wordt wekelijks uitgebracht; met uitzondering van de zomervakantie en op feestdagen. Dan komt er geen BLES. 


Templates voor blesberichten

Download
Bles incasso formulier blanco.doc
Microsoft Word document 36.0 KB
Download
AED template
AED.doc
Microsoft Word document 872.5 KB
Download
Basisschool Pater Eymard.doc
Microsoft Word document 312.5 KB
Download
BLES.doc
Microsoft Word document 857.5 KB
Download
Bouwdriedaagse.doc
Microsoft Word document 905.5 KB
Download
De Hummelsoos.doc
Microsoft Word document 986.5 KB
Download
De Zonnebloem.doc
Microsoft Word document 888.5 KB
Download
Die Stevenslander.doc
Microsoft Word document 853.5 KB
Download
Dier en Wij.doc
Microsoft Word document 919.0 KB
Download
Dn Leppenbemmel.doc
Microsoft Word document 924.0 KB
Download
Glasvezel Stevensbeek.doc
Microsoft Word document 892.0 KB
Download
Heemkundekring.doc
Microsoft Word document 910.5 KB
Download
In de regio.doc
Microsoft Word document 843.0 KB
Download
In Memoriam.doc
Microsoft Word document 873.0 KB
Download
Jeugdbeweging.doc
Microsoft Word document 913.5 KB
Download
KBO.doc
Microsoft Word document 905.5 KB
Download
KVO.doc
Microsoft Word document 899.5 KB
Download
Leefbaarheid Ouderen Stevensbeek.doc
Microsoft Word document 919.5 KB
Download
Lourdesfonds.doc
Microsoft Word document 915.5 KB
Download
Metameer.doc
Microsoft Word document 887.0 KB
Download
Muziekvereniging St Joseph - Copy.doc
Microsoft Word document 918.0 KB
Download
Muziekvereniging St Joseph.doc
Microsoft Word document 918.0 KB
Download
Parochie.doc
Microsoft Word document 843.0 KB
Download
Relight.doc
Microsoft Word document 853.5 KB
Download
Samen Stevensbeek.doc
Microsoft Word document 885.0 KB
Download
Samenklank.doc
Microsoft Word document 935.0 KB
Download
Stevensnieuws.doc
Microsoft Word document 861.0 KB
Download
SVS.doc
Microsoft Word document 886.0 KB
Download
t Stekske.doc
Microsoft Word document 842.5 KB
Download
Vereniging Stevensbeek
format Vereniging Stevensbeek.doc
Microsoft Word document 425.5 KB
Download
Vrouwen van Nu.doc
Microsoft Word document 895.5 KB
Download
Week van de Goede Doelen.doc
Microsoft Word document 893.5 KB
Download
ZLTO.doc
Microsoft Word document 858.5 KB