Leefbaarheid

Op welke manier zorgen we dat alle dorpsbewoners mee kunnen (blijven) doen, ook de mensen die minder mobiel zijn en meer ondersteuning nodig hebben? Hoe bereiken we de jeugd en/of de minder betrokken dorpsbewoner bij onze leefbaarheidsvraagstukken? 

Deze, en meer vragen, zijn de vragen van onze toekomst om de leefbaarheid te behouden. Het is de uitdaging om met een eigentijdse insteek en innovatiekracht de inzet van onze dorpsbewoners, de werkgroepen, verenigingen en stichtingen te gebruiken om het dorp leefbaar te houden.

Leden

De Vereniging Stevensbeek bestaat uit leden. Inwoners van Stevensbeek, ouder dan 16 jaar kunnen lid worden van de Vereniging Stevensbeek. 

 

Leden van de Vereniging Stevensbeek zijn het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bepalen en zijn besluitvormend in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

De Vereniging kent een gekozen bestuur die de DorpsRAAD van Stevensbeek vormt.

Het bestuur zorgt voor het dagelijks bestuur en leggen de beleidsplannen en jaarplannen ter goedkeuring en vaststelling voor aan de ALV.

 

Leden van de Vereniging Stevensbeek ontvangen per huishouden de BLES.

 

Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar per huishouden, inclusief het abonnement op de BLES en ongeacht het aantal gezinsleden.

 

 

DorpsRAAD

 

De Vereniging Stevensbeek wordt momenteel bestuurd door zes leden. Dit bestuur wordt ook wel de DorpsRaad genoemd.

 

De Dorpsraad is als volgt samengesteld:

 

Juan Jakobs, Lactariaweg 36 (06 1204 7540) (penningmeester/secretaris)

Matt van den Oever, Lactariaweg 20 (06 2901 3905)(voorzitter)

Jos Pluk, Bethaniëstraat 1 (06 2143 7139)

  Marijke Arts, Stevensbeekseweg 37 ( 06 5759 1962)

Paul Timmermans, Cerespark 11

  Chantal Gommans, Cerespark 7 ( 06 50 88 1633)

 

 Download
Aanmeldingsformulier om lid te worden van de Vereniging Stevensbeek
Aanmeldingsformulier vereniging.docx
Microsoft Word document 16.1 KB

Statuten - oprichtingsakte

Download
Statuten - Oprichtingsakte Vereniging Stevensbeek
Downloadbaar pdf bestand
get opr ver stevensbeek_061216_001.pdf
Adobe Acrobat document 415.8 KB
Download
KvK inschrijving Vereniging Stevensbeek
Downloadbaar pdf bestand
KVK_Recherche_07-12-2016_11_02_26.pdf
Adobe Acrobat document 34.0 KB