Informatie m.b.t. het Bomenplan

nieuw toegevoegd:

Omvorming laanbomen

 

Beste inwoners,

In vervolg op ons voorgaande bericht met betrekking tot dit onderwerp in de Bles van twee weken geleden berichten wij jullie, mede op verzoek van de gemeente, als volgt.

Van de ruim 70 verspreide enquêteformulieren aan de direct omwonenden van de Lindelaan, Lactariaweg, Kloosterstraat, Stevensbeekseweg en Pater Eymardstraat is iets minder dan de helft ingevuld terug gekomen. Dit geeft een niet voldoende representatief beeld, reden waarom de gemeente die omwonenden, die nog niet gereageerd hebben, verzoekt dat alsnog te doen.

Wij hebben de gemeente voorgesteld ook de inwoners in ons dorp, die niet in één van de hiervoor genoemde straten woonachtig zijn, in de gelegenheid te stellen via het enquêteformulier te reageren op het voornemen van de gemeente om tot omvorming van de laanbomen aan voornoemde straten over te gaan en de gemeente vindt dat ook een goed idee.

Dit betekent dat iedereen, die zich wil uiten in verband met het voornemen van de gemeente als hiervoor bedoeld en dat tot nog toe niet gedaan heeft, verzocht wordt de enquête in te vullen en in te dienen bij iD-Verde, de adviseur van de gemeente.

Het enquêteformulier vindt u op onze website: https://www.verenigingstevensbeek.nl/bomenplan/.

U kunt dit formulier digitaal indienen via het volgende emailadres: Stevenbeek@idverde.nl. Ook kunt u het formulier uitprinten en ingevuld per post versturen naar: idverde Realisatie BV, Postbus 253, 5800 AG Venray, tav Stan Cuijpers.

 

U kunt het enquêteformulier tot 17 januari 2022 indienen. Dan gaat de gemeente de stand opmaken.

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van het vervolg.

 

 

De DorpsRaad

OMVORMEN LAANBOMEN IN STEVENSBEEK:

 

Om meer informatie te geven aan de inwoners van Stevensbeek over het omvormen van de laanbomen in Stevensbeek is een hele mooi poster gemaakt. Ook zijn er diverse inwoners meegenomen in de plannen hierover. 

Download
Enquete met betrekking tot de laanbomen in Stevensbeek ter inzage voor alle inwoners
enquête laanbomen eind november (1).pdf
Adobe Acrobat document 588.2 KB

Download
Toelichting documenten Stevensbeek
Deze toelichting is de toelichting op de overige 3 documenten die hieronder staan.
2021-09-07-Toelichting documenten Steven
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
VTA conditiekaart Stevensbeek.pdf
Adobe Acrobat document 13.4 MB
Download
Stevensbeek totaal bomen grondgebied.xls
Microsoft Excel werkblad 398.8 KB
Download
724210031-F&F-Memo_bomenkap Stevensbeek.
Adobe Acrobat document 971.8 KB
Download
Voor alle informatie over de laanbomen kunt u dit document openen. Hier is de hele bomenposter te zien.
bomenposter stevensbeek 210618 (2).pdf
Adobe Acrobat document 3.3 MB