Q en A’s oefening extreem geweld okt – nov 2019 Sint Anthonis

 

Scenarioschets: Wat wordt er beoefend

In week 41 (maandag 7 oktober t/m 10 oktober), week 46 ( 11 november tm 14 november) en week 47 (18 november tm 21 november) organiseren de Mobiele Eenheden van Politie Rotterdam en Den Haag de ME oefendagen in Sint Anthonis. Op verschillende locaties wordt er geoefend:  het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij. Deze oefendagen zijn gericht op het oefenen van casuïstiek in extreem geweld en CTER (terrorisme).
Er nemen meer dan 200 figuranten, LOTUS-slachtoffers, medewerkers van politie aan deze oefening. Alle hulpdiensten hebben bij (grote) incidenten een taak en daarbij is het essentieel dat zij goed op elkaar ingespeeld zijn. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld.

Is het geoorloofd foto's te maken van de training?

Ja, maar alleen als de foto’s worden genomen op of vanaf de openbare weg. Overigens is het oefenterrein afgesloten en niet toegankelijk.

 

Wat is er aan de hand bij het MOB complex Oploo, Radioplassen/ MSV Sint Anthonis/ op de Molenstraat in Wanroij?

De mobiele eenheid van politie Rotterdam en Den Haag houdt op verschillende locaties oefeningen.

 

Zijn er wegafsluitingen?

Er zijn geen wegafsluitingen voor deze training. Wel zal op sommige locaties bepaalde gedeeltes afgesloten zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor bezoekers. Gedurende de dag pendelen verschillende voertuigen van de Mobiele Eenheid naar de locaties heen en terug. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van zwaailicht en sirene.

Gaan jullie trainen omdat er een concrete terroristische dreiging is?

Nee, er wordt gezamenlijk getraind/geoefend, zodat bij een grote calamiteit de leden van de Mobiele Eenheid zeer goed op elkaar zijn ingespeeld.

Er wordt geschoten/ik hoor knallen en explosies in de omgeving van het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij .

Dit is in verband met een grote oefening van de Mobiele Eenheid. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld. Er wordt tijdens de oefeningen met oefenmunitie gewerkt.

 

Wordt de Politiehelikopter ook ingezet bij deze oefening?
Dat is nog niet zeker. Het is niet uitgesloten dat de helikopter ook wordt ingezet.

 

Hoe lang gaat de oefening duren? En tot hoe laat gaat dit door?

Er wordt geoefend van 08.00 tot 19.00 uur. We doen onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.

Waarom wordt deze oefening niet ergens anders gehouden?

Omdat deze panden leegstaan, hebben we hier als Mobiele Eenheid alle ruimte om op een veilige manier te oefenen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Wat is het nut van deze oefening? Ik heb er last van.

Deze oefening is erg belangrijk omdat wordt geoefend zodat snel en adequaat kan worden opgetreden bij een groot incident of eventuele acute dreiging. Daarnaast wordt geoefend hulp te verlenen aan degene die dit nodig hebben (o.a. de LOTUS-slachtoffers.).

Waarom ben ik hiervan niet persoonlijk op de hoogte gebracht?

Voor deze oefening zijn direct omwonenden en bedrijven in de directe omgeving per brief geïnformeerd. Ook heeft er een aankondiging in de plaatselijke krant gestaan en op de website en verschillende social media kanalen van de politie en gemeente.

 

Waar kan ik terecht met klachten over deze oefening?

 

Klachten over deze oefening kunt u indienen bij de Gemeente Sint Anthonis. U kunt terecht op de website van de gemeente www.sintanthonis.nl of stuur een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl

 

 

 

 

 

 

Enquête Patersveld

 

 

De werkgroep Stevensgroen onderzoekt de mogelijkheden om het Patersveld een nieuwe functie te geven. Het Patersveld is het stuk grond dat achter de Korenaer ligt en waar vroeger een openluchtzwembad was. Het is grond van de gemeente die niet gebruikt wordt op dit moment. We willen graag weten waar de inwoners van Stevensbeek behoefte aan hebben, daarom willen we u vragen de enquête in te vullen. We hebben al verschillende ideeën om invulling te geven aan de plek, u kunt aankruisen waar u graag gebruik van wilt maken, zodat we weten welke behoefte er is. Heeft u zelf een idee dat er nog niet bij staat dan kunt u de lijst aanvullen.

Op 28 mei op de ALV van de vereniging Stevensbeek in het Stekske hopen we de resultaten van de enquête aan u te kunnen presenteren. Graag tot dan!

 

U kunt onderstaand bericht openen, invullen en uitprinten of u maakt er een foto van. 

 

 

 

Download
Enquete Patersveld
Vul allemaal de enquête van Stevengroen in en denk mee!
enquete patersveld.docx
Microsoft Word document 858.4 KB

Onze doelstelling.

Goed wonen door samenleven

 

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken en de levensloop-bestendigheid  en de attractiviteit te vergroten. 

 

 

Vereniging Stevensbeek

Lactariaweg 20

5844 AJ Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

KvK 67425356

 Download
Welkom in Stevensbeek
welkom in Stevensbeek.mp4
MP4 video/audio bestand 82.0 MB