Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed kan wonen in Land van Cuijk? Welke typen woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun buurt of dorp blijven wonen, ook als zij ondersteuning nodig hebben? Op deze en andere vragen willen we – samen met jou – antwoorden vinden.

 

Deze en andere vragen komen aan bod in een online vragenlijst van de gemeente Land van Cuijk over wonen in onze gemeente. Denk je met ons mee? Ga dan naar www.gemeentelandvancuijk.nl/woonvisie. Alvast bedankt!

 

Vervolg

De gemeente Land van Cuijk gebruikt de resultaten van de vragenlijst als bouwsteen voor de nieuwe woonvisie. Dit is een document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de gemeente omgaat met nieuwe en bestaande woningen.

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/woonvisie.


Informatie van de gemeente over communicatie en bereikbaarheid voor de komende tijd

 

Hoe informeren wij u?

De komende weken informeren wij u op verschillende manieren over de nieuwe gemeente. Zo plaatsen wij wekelijks een artikel op deze pagina, we houden u op de hoogte via onze tijdelijke website www.gemeentelandvancuijk.nl en u kunt zich aanmelden bij onze tijdelijke kanalen op sociale media:

Facebook:          gemeentelvc

Twitter:                @gemeente_LvC

Instagram:          gemeentelvc

 

 

 

Contactgevens

Vanaf 1 januari kunt u de gemeente Land van Cuijk op de volgende manieren bereiken.

Centraal bezoekadres:
gemeentehuis Cuijk

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk

Postadres:
Postbus 7, 5360 AA Grave
Arnoud van Gelderweg 71 , 5361 CV Grave
Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave

Algemeen telefoonnummer: 0485 - 85 4000
Algemeen e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

Het basisadres van de website wordt vanaf 1 januari: www.landvancuijk.nl 

 

Tot die tijd leest u alle informatie over de gemeente Land van Cuijk in oprichting op www.gemeentelandvancuijk.nl  

Vrijheidsroute gemeente Sint Anthonis

 

Vorig jaar op 13 september is de Vrijheidsroute in gebruik genomen. Initiatiefnemer is de DorpsRaad van Stevensbeek . In samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek is er een route van 32 km uitgezet. Deze is met de fiets, te voet en in aangepaste vorm ook met de auto af te leggen. Een 16-tal plaatsen waar in de oorlog of tijdens de bevrijding een bijzondere gebeurtenis heeft plaats gevonden, zijn in de route met elkaar verbonden. Daarnaast omvat de route nog 12 merkpunten met korte informatie. Van elk punt staat een verhaal in het routeboekje. Bij sommige verhalen heeft de gebruiker door middel van een    QR-code met zijn telefoon toegang tot aanvullende informatie.

 

Motto van de Vrijheidroute is: “We blijven de verhalen doorgeven, want onze vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Graag willen we dit dan ook koppelen aan 4 mei, in eerste instantie was dat vorig jaar al de bedoeling, maar toen kon dat vanwege Covid-19 niet doorgaan. Daarom hebben we er voor gekozen om op 4 mei de route nogmaals uit te zetten. Langs de route zullen tijdelijk kruisen geplaatst worden op plaatsten waar tijdens de oorlog slachtoffers zijn gevallen. In dit project hebben ook leerlingen van Metameer geparticipeerd. Zij hebben de kruisen gemaakt en met behulp van TARS Visuele Presentaties uit Sint Anthonis voor de opschriften gezorgd.

 

Nog steeds zijn er maatregelen in verband met Covid-19 van kracht. Houd daar bij het fietsen van de route rekening mee. De kruisen blijven langs de route staan tot 24 mei. Vorig jaar werden de routeboekjes gratis beschikbaar gesteld door de gemeente Sint Anthonis. De belangstelling was zo groot dat er van de 1e uitgave geen boekjes meer over zijn. Daarom is er een 2e druk gekomen, sommige verhalen zijn enigszins aangepast en er zijn enkele nieuwe foto’s in het routeboekje opgenomen. De routeboekjes met de verhalen zijn tegen de kostprijs van € 2,00 te koop op de volgende adressen:

 

Spar Oploo

Koffiehuus Ons Moe Oploo

Eetwinkel Van Kol Sint Anthonis

De Dorp Shop Sint Anthonis

 

Op de plattegrond midden in het boekje staat de route aangegeven. Hierop staan ook de startpunten, de Heemschuur in Oploo of de kiosk op het Park in Stevensbeek, aangegeven. Maar als u wilt kunt u ook in een van de andere dorpen starten.

 

DorpsRaad Stevensbeek


 

In de Bles van 26 maart jl. kon u lezen dat wij het een leuk idee vonden om alle nieuwgeborene een blijvende herinnering te geven aan ons mooi dorp. Er is voor een Stevensbeer gekozen. Een knuffelbeer die is ontworpen en gemaakt door Ella van den Berg. En wij wilde jullie natuurlijk het mooie resultaat laten zien. Dus hierbij de beren op een rijtje. Zijn ze niet super mooi geworden. 


Coronacrisis in de gemeente Sint Anthonis:

 

Informatie over de coronacrisis vindt u op www.sintanthonis.nl. Van daaruit wordt u zo nodig doorverwezen naar websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio.

Ook via de gemeentepagina, Facebook, Twitter en Instagram houdt de gemeente u op de hoogte van actuele ontwikkelingen (niet via Whatsapp!).

Voor ondernemers is er een aparte ondernemerspagina met corona-onderwerpen beschikbaar via www.sintanthonis.nl.

Voor vragen belt u de gemeente 0485 388888 of het landelijke nummer: 0800 1351

 

Als u op onderstaande afbeeldingen klikt komt u direct op de bijbehorende pagina's

 

 


 

 

LATEN WE PROBEREN OP ELKAAR TE LETTEN EN ER VOOR ELKAAR TE ZIJN!

 

Hallo lieve dorpsgenoten,

 

Sinds kort is het leven in de wereld niet meer zoals het was. Oorzaak: het coronavirus.

Ook voor iedereen in ons dorp heeft dit virus op een of andere manier gevolgen. 

Wij hopen in de eerste plaats oprecht dat iedereen in ons dorp besmetting met

het virus bespaard zal blijven en dat diegenen die onverhoopt toch besmet mochten raken

er weer goed en snel bovenop zullen komen.

 

Door de van overheidswege in verband met het virus geadviseerde maatregelen verandert ook

ons sociale leven enorm. Kort gezegd worden we geacht geen of zo min mogelijk contact met

anderen te hebben. Voor met name de (alleenstaande) ouderen in ons dorp is dit ingrijpend.

We moeten er met elkaar voor zorgen dat niemand in ons dorp als het ware in isolement geraakt.

 

Voor sommigen betekent een en ander ook dat het kunnen voorzien in eerste levensbehoeften er

niet eenvoudiger op wordt. Boodschappen doen bij een van de supermarkten in de buurt is niet

meer vanzelfsprekend, omdat er dan noodgedwongen contacten met anderen zullen zijn.

Ook hier roepen wij de andere dorpsgenoten op, waar mogelijk, voor elkaar te zorgen op

het moment dat bewoners van ons dorp bijvoorbeeld geen boodschappen meer kunnen doen.

Het is bijzonder fijn en prijzenswaardig te zien dat er vanuit het dorp al initiatieven via Facebook

bekend gemaakt zijn, welke er op gericht zijn mensen op dit praktische vlak te helpen. Top!

 

Aan diegenen die op een of andere manier getroffen zijn of hulp nodig hebben doen wij ook

de uitdrukkelijk oproep: durf een mede-dorpsgenoot te vragen! Of vraag het één van onze

Dorpsraadsleden. Er is altijd wel iemand in staat om met praktische zaken behulpzaam te zijn,

hoe klein of groot ook.

 

Het is hoogst onzeker hoe lang de huidige situatie voortduurt.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende dagen, weken en wellicht zelfs maanden

met al datgene wat komen gaat. Laten we proberen hierbij op elkaar te letten. En er, waar mogelijk, voor elkaar te zijn.

 

 

De DorpsRaad