In de Bles van 26 maart jl. kon u lezen dat wij het een leuk idee vonden om alle nieuwgeborene een blijvende herinnering te geven aan ons mooi dorp. Er is voor een Stevensbeer gekozen. Een knuffelbeer die is ontworpen en gemaakt door Ella van den Berg. En wij wilde jullie natuurlijk het mooie resultaat laten zien. Dus hierbij de beren op een rijtje. Zijn ze niet super mooi geworden. 


Coronacrisis in de gemeente Sint Anthonis:

 

Informatie over de coronacrisis vindt u op www.sintanthonis.nl. Van daaruit wordt u zo nodig doorverwezen naar websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio.

Ook via de gemeentepagina, Facebook, Twitter en Instagram houdt de gemeente u op de hoogte van actuele ontwikkelingen (niet via Whatsapp!).

Voor ondernemers is er een aparte ondernemerspagina met corona-onderwerpen beschikbaar via www.sintanthonis.nl.

Voor vragen belt u de gemeente 0485 388888 of het landelijke nummer: 0800 1351

 

Als u op onderstaande afbeeldingen klikt komt u direct op de bijbehorende pagina's

 

 


 

 

LATEN WE PROBEREN OP ELKAAR TE LETTEN EN ER VOOR ELKAAR TE ZIJN!

 

Hallo lieve dorpsgenoten,

 

Sinds kort is het leven in de wereld niet meer zoals het was. Oorzaak: het coronavirus.

Ook voor iedereen in ons dorp heeft dit virus op een of andere manier gevolgen. 

Wij hopen in de eerste plaats oprecht dat iedereen in ons dorp besmetting met

het virus bespaard zal blijven en dat diegenen die onverhoopt toch besmet mochten raken

er weer goed en snel bovenop zullen komen.

 

Door de van overheidswege in verband met het virus geadviseerde maatregelen verandert ook

ons sociale leven enorm. Kort gezegd worden we geacht geen of zo min mogelijk contact met

anderen te hebben. Voor met name de (alleenstaande) ouderen in ons dorp is dit ingrijpend.

We moeten er met elkaar voor zorgen dat niemand in ons dorp als het ware in isolement geraakt.

 

Voor sommigen betekent een en ander ook dat het kunnen voorzien in eerste levensbehoeften er

niet eenvoudiger op wordt. Boodschappen doen bij een van de supermarkten in de buurt is niet

meer vanzelfsprekend, omdat er dan noodgedwongen contacten met anderen zullen zijn.

Ook hier roepen wij de andere dorpsgenoten op, waar mogelijk, voor elkaar te zorgen op

het moment dat bewoners van ons dorp bijvoorbeeld geen boodschappen meer kunnen doen.

Het is bijzonder fijn en prijzenswaardig te zien dat er vanuit het dorp al initiatieven via Facebook

bekend gemaakt zijn, welke er op gericht zijn mensen op dit praktische vlak te helpen. Top!

 

Aan diegenen die op een of andere manier getroffen zijn of hulp nodig hebben doen wij ook

de uitdrukkelijk oproep: durf een mede-dorpsgenoot te vragen! Of vraag het één van onze

Dorpsraadsleden. Er is altijd wel iemand in staat om met praktische zaken behulpzaam te zijn,

hoe klein of groot ook.

 

Het is hoogst onzeker hoe lang de huidige situatie voortduurt.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende dagen, weken en wellicht zelfs maanden

met al datgene wat komen gaat. Laten we proberen hierbij op elkaar te letten. En er, waar mogelijk, voor elkaar te zijn.

 

 

De DorpsRaad