Vitale Kernen

Subsidieprogramma

De gemeente Sint Anthonis heeft inmiddels het subsidieprogramma Vitale Kernen in werking gebracht. Dit programma behelst een subsidieregeling, die allerlei activiteiten op het gebied van leefbaarheid stimuleert. Op de website van de gemeente vind je alle relevante informatie over dit programma: 

https://www.sintanthonis.nl/inwoners/leefbaarheid-vitale-kernen_42059.

 

Initiatieven

Wij stimuleren alle inwoners van Stevensbeek om initiatieven te bedenken, die de leefbaarheid in ons dorp op een of andere wijze kunnen verbeteren en/of versterken. Wij denken graag met u mee om te bezien of en op welke wijze uw initiatief in aanmerking kan komen voor een subsidie op basis van het subsidieprogramma Vitale Kernen.

 

Adviesraad

Of een initiatief in aanmerking komt voor een subsidie uit voornoemd programma hangt van twee beoordelingen af. In de eerste plaats beoordeelt de gemeente zelf of het initiatief qua wet- en/of regelgeving mogelijk en/of toegestaan is. Als dat volgens de gemeente het geval is, zal de zogenaamde adviesraad aan de hand van een bepaalde, door de gemeente voorgeschreven methodiek beoordelen of het initiatief de leefbaarheid in ons dorp verbetert en/of versterkt. Als de adviesraad daarover positief oordeelt, dan komt het initiatief voor subsidie in aanmerking. De gemeente zal daartoe dan een subsidiebesluit nemen en sturen naar de initiatiefnemer.

 

De adviesraad in ons dorp wordt gevormd door de volgende personen:

- Marius Peters

- Paul Timmermans

- Willy van Kampen

- Peter Janssen

- Tanja van Sambeek

- Wendy Beerkens en

- Ilona Kersten.

 

De adviesraad wordt voorgezeten door Theo van Oorschot, als voorzitter van de Dorpsraad.

 

Onze doelstelling.

Goed wonen door samenleven

 

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken en de levensloop-bestendigheid  en de attractiviteit te vergroten. 

 

 

Vereniging Stevensbeek

Lactariaweg 20

5844 AJ Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

KvK 67425356

 Download
Welkom in Stevensbeek
welkom in Stevensbeek.mp4
MP4 video/audio bestand 82.0 MB